• Zwroty i reklamacje

 

Aby zwrócić zamówione produkty należy:

-Wypełnić formularz zwrotu. (znajduje się poniżej oraz w regulaminie sklepu)
-Zapakowany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem odesłać na adres:

HUNTER Karolina Ogrodzińska
ul. Zbożowa 20 L
32-020 Wieliczka

sklep@psiedobre.pl


 

MOŻNA TAKŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWROTU PRZEZ TEN FORMULARZ:
https://furgonetka.pl/zwroty/9be78e2b-4876-42fb-91a6-a7946ada971c

- Zwrot można wykonać w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki.
- Koszt związany z odesłaniem towaru ponosi klient.
- Zwrot pieniędzy za towar wykonywany jest w ciągu 14 dni, na konto bankowe podane przez klienta lub za pośrednictwem serwisów Blue Media.
- Towar nie może byc używany
- Proszę nie wysyłać towaru za pobraniem bo w takiej formie nie zostanie odebrany.

 

Jeśli masz jakieś pytanie z chęcią odpowiemy: sklep@psiedobre.pl

 

Jeśli jakis produkt Ci nie odpowiada i masz zamiar go wymienić - zwróc go i złóż nowe zamówienie oraz opłać.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HUNTER Karolina Ogrodzińska
ul. Zbożowa 20L , 32-020 Wieliczka
adres e-mail: sklep@psiedobre.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Numer konta na które ma zostać zlecony zwrot:

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.